Visit Oxelösund

Platsvarumärket Oxelösund

Ett platsvarumärke handlar om mer än kommunen. Det handlar om hela Oxelösund – det vill säga hela den yta som ryms inom kommungränsen. Platsvarumärket har vi tillsammans och finns tillgängligt för användning av olika aktörer som vill berätta om och marknadsföra Oxelösund

Vad är ett platsvarumärke?

Ett platsvarumärke kan kort förklaras som den samlade uppfattningen om en viss plats. Det handlar om allas attityder och känslor till platsen. Det är bilden av en plats och hur platsen beskrivs. Det är helt enkelt summan av de associationer som finns kring platsen, hos invånare och omvärlden. Ju mer välkänt och omtyckt ett varumärke är, desto lättare är det att attrahera fler etableringar, besökare och nya invånare.

Ett platsvarumärke är en gemensam budbärare och en gemensam avsändare. Det ersätter inte de egna varumärkena eller grafiska profilerna utan de samverkar sida vid sida. Företag, föreningar och andra aktörer är välkomna att använda materialet i sin marknadsföring. Den används då tillsammans med det egna varumärket.

Varför arbetar vi med platsvarumärket Oxelösund?

Kort och gott handlar det om att vi vill att fler ska upptäcka Oxelösund. Oxelösund är mitt uppe i en spännande och hållbar tillväxtresa som vi vill att fler ska upptäcka och vilja vara en del av och som vi invånare i Oxelösund kan vara stolta över. Det handlar bland annat om SSAB:s klimatomställning, Oxelösunds hamns tillväxt inom klimatsmart sjöfartslogistik, utveckling av besöksnäringen och det övriga lokala företagandet samt Oxelösunds kommuns utbyggnad av samhällsservice, skolor och boende bidrar alla till en mer hållbar kommun och plats att bo, leva och verka på.

Hur kom vi fram till Oxelösunds platsvarumärke?

Arbetet med platsvarumärket startade redan 2017 i näringslivsprogrammet som en av flera strategier för att nå kommunens mål vad gäller näringslivsutveckling. I processen har invånare, föreningar, näringsliv, skolelever, kommunala tjänstemän och politiker deltagit. Nu arbetar vi vidare på det redan framtagna konceptet genom en uppdaterad visuell identitet och en platsvarumärkesstrategi som sträcker sig fram till 2040.

En industrihamn och en röd stuga på varsin sida om hav och texten VI ÄR OXELÖSUND.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer