Platsvarumärket

Oxelösunds platsvarumärke är ett gemensamt arbetssätt för när vi pratar om Oxelösund. Med text, bild och färger skapar vi igenkänning och stärker platsens budskap. Platsvarumärket kan användas av alla.

Ett platsvarumärke är ett paraply att samverka under. Med platsen Oxelösund menar vi hela den yta som ryms inom kommungränsen. Ett platsvarumärket är en gemensam budbärare och en gemensam avsändare. Det ersätter inte de egna varumärkena eller grafiska profilerna utan de samverkar sida vid sida. Företag, föreningar och andra aktörer kan använda märket i sin marknadsföring. Den används då tillsammans med det egna varumärket.

Varför är det viktigt?

Om så många som möjligt samverkar kan vi stärka bilden av Oxelösund än mer. Tanken med platsvarumärket och #oxls är att alla ska kunna vara med och bidra för att lyfta fram allt det positiva som finns i Oxelösund. Genom att företag, föreningar och andra aktörer använder märket i sin marknadsföring stärker vi gemensamt bilden av Oxelösund. Vi hoppas att du vill vara med och använda märket så mycket som möjligt.

Vem har tagit fram konceptet?

Arbetet med platsvarumärket startade i näringslivsprogrammet som en av flera strategier för att nå kommunens mål vad gäller näringslivsutveckling. I processen har invånare, föreningar, näringsliv, skolelever, kommunala tjänstemän och politiker deltagit.

Vad skiljer oss från andra platser?

Vi ska bygga upp vårt platsvarumärke kring det havsnära läget, den levande industrin och människorna i staden. Platsvarumärkeskonceptet #oxls – Vi är Oxelösund ska lyfta fram fyra utvalda värden – havet, industrin, människorna och läget. Vi ska lyfta fram kontrasterna i Oxelösund mellan den levande industrin och en naturskön skärgård, samtidigt som vi lyfter fram människorna i Oxelösund genom deras berättelser om Oxelösund. Dessa berättelser bildar sedan tillsammans den gemensamma bilden om Oxelösund – vårt Oxelösund som vi alla är en del av – Vi är Oxelösund.

Genom att lyfta fram goda ambassadörer och starka oxelösundskaraktärer via storytelling ”oxelösundstories” under rubriceringen Vi är Oxelösund kommer positiva budskap om Oxelösund föras fram och bidra till helhetsbilden. Samverkan med näringslivet, föreningslivet och medborgarna gör att vi stärker helhetsbilden av Oxelösund.

Varför oxls?

Märket #oxls kan användas i olika sammanhang. Till exempel kan företag och föreningar använda det. Oxls står för något nytt och handlar om platsen Oxelösund och framför allt oxelösundarnas egna historier om Oxelösund.

En industrihamn och en röd stuga på varsin sida om hav och texten VI ÄR OXELÖSUND.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer