Loggan för Oxelösunds kommun

Oxelösunds historia

I den lilla kuststaden Oxelösund är historien fylld av berättelser med koppling till havet och de personer som varit beroende av havet genom fiske, lotsverksamhet och hamnen. Här kan du läsa om hur Oxelösund gick från lotssamhälle till stålstad.

Oxelösund är en stad med gamla anor. Arkeologiska fynd visar att här har förekommit sälfångst och fiske sedan urminnes tider. Vikarna och sunden kring Oxelön var kända angöringsplatser. I dokument från 1400-talet hittar vi namnet Oxelösund för första gången. Tvåhundra år senare infördes lagen om lotsplikt i svenska farvatten och en organiserad lotsverksamhet etableras i Oxelösund.

Anläggningen av en järnväg 1877 och utbyggnaden av hamnen betydde mycket för Oxelösund. Ångbåtstrafiken ökade stadigt och med de nya resvägarna växte intresset för rekreation. Många sommarstugor med glasverandor och badhus byggdes och även ett badhotell med societetssalong. Varje år anordnades kappseglingar som blev tidiga turistattraktioner.

Det var bildandet av Oxelösunds Järnverk AB 1913 som blev början till den nya utvecklingen för Oxelösund. Järnverket expanderade och 1978 bildades Svenskt Stål AB (SSAB). I takt med järnverkets utveckling växte och förändrades samhället och behovet av bostäder ökade. Den gamla bebyggelsen med äldre trähus ersattes av moderna flerfamiljshus.

Dagens Oxelösund har starkt formats av hamnens och industrins utveckling, men det småskaliga och marina präglar fortfarande staden. Kontrasten mellan den idylliska skärgårdsmiljön och det storskaliga industrilandskapet gör Oxelösund unikt.

Man med fiskenät på en båt