Om Coronaviruset

Oxelösund

5 november kom beslut från Folkhälsomyndigheten om lokala allmänna råd och Oxelösunds kommun uppmanar nu till stort eget ansvar och har beslutat om följande åtgärde som gäller från 5 november till den 26 november och kan förlängas eller upphöra tidigare om så beslutas

Läs om lokala råden som införs:

https://www.oxelosund.se/nyheter/nyheter/2020-11-05-lokala-allmanna-rad-infors-i-sormland

Hitta hit