Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - FSVJ och Oxelösunds Järnvägsmuseum

Oxelösund

Järnvägen, som invigdes redan år 1877, har alltid haft en stor betydelse för Oxelösunds utveckling. Från litet fiskesamhälle har Oxelösund utvecklats till dagens industriort med SSAB som största aktör och brukare av järnvägen och hamnen.

Föreningen vårdar, bevarar och visar upp historiska järnvägsfordon och knyter ihop den järnväghistoriska miljön med dagens kommersiella trafik. I lokstallet kan man se både ånglok från 1900 talets början till Elektrolok från 40 och 50 talet, då järnvägen till Oxelösund elektrifierades. Allt från fungerande ånglok och restaurering av lok och vagnar kan beses i lokstallet, där man även har möjlighet att ta en enklare fika mellan de stora loken.

Utfärder sker med ångloks- eller elloksdragna tåg med vagnar från 1930 och 1940 talet framför allt inom Södermanland och orter kring järnvägarna här.

FSVJ arbetar för att sprida kunskapen om järnvägens betydelse för de små orterna och hur det påverkade livet längs järnvägen.

FSVJ samarbetar med flertalet museer, hembygdsföreningar och företag för att upplevelsen av Sörmland ska bli något att minnas!

Alla föreningens resor som utannonseras är öppna för alla oavsett om du är medlem eller inte. Välkommen att resa eller besöka oss!

FSVJs grundinriktning för den museala verksamheten handlar om järnvägens betydelse för Oxelösunds utveckling från litet fiskesamhälle med 1200 invånare till en högteknologisk industriort med 15000 invånare. Från järnvägens anläggande utvecklades staden långsamt fram till 1950/60-talets explosionsartade expansion.

Utöver Oxelösunds historia ur ett järnvägsperspektiv vill FSVJ visa utvecklingen som skett på de svenska järnvägarna. Ångloken med sina egenskaper, dieselloken som ersatte och de kraftfulla elektroloken som drog de långa tunga tågen land och rike runt.  Även vagnars utveckling efter de ökade behoven och nya tekniker representeras.

På 1950-60 talet kom elektrifieringen till Oxelösund. TGOJ anpassade fordon och byggnader för att de nya järnvägsfordonen skulle kunna brukas. TGOJ byggde under denna tid nya person- och malmtågslok. De äldre personvagnarna som drogs av ånglok fick ge plats år modernare motorvagnar förutom några personvagnar, som i dag finns som museifordon i Grängesberg. Samtidigt byggdes lokstallet i Oxelösund om för att elektroloken skulle kunna använda vändskivan och ställas in i lokstallet.I dag har lokstallet detta utseende och kontaktledningen sitter kvar ovanför den fungerande vändskivan, något som är mycket ovanligt att se i dagens järnvägssverige.

Som museum binder FSVJ ihop de olika delarna som visar hur järnvägen i stort var startpunkten för den massiva utvecklingen i staden. Föreningen har i dag det stora malmtågsloket Ma 408 från 1958 med två äldre malmvagnar. Rälsbussen X21-9 var en av de rälsbussar som tog hand om persontrafiken till och från Oxelösund från mitten av 50-talet fram till nedläggningen 1985. Lokstallet som är FSVJs museum, byggdes i omgångar fram till 1938, men restaurerades och anpassades för eldrift under mitten av 1950-talet.

Under sommaren 2020 inviger FSVJ en ny museibyggnad med utställningar etc.

FSVJ kommer under 2020 och framåt investera ca 2 miljoner kronor i Oxelösunds Järnvägsmuseum tack vare ett bidrag från Leader Sörmlandskusten.

Boka

Kontaktinformation

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - FSVJ
Järnvägsmuseum; Lokstallsvägen 1. Veteranågtrafik: Järnvägsstationen Torggatan 4
Oxelösund
Kontaktperson: Micke Däckfors
Telefon: 070-3287212

E-post: fsvj@fsvj.se
Hemsida: www.fsvj.se

Öppettider

Se respektive evenemang för våra Öppettider. På vår hemsida kan du även se när arbete pågår i lokstallet om du vill göra ett besök. Vi tar även mot besökare efter överenskommelse. Kontakta oss gärna i god tid innan ditt besök.

Mer från Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - FSVJ och Oxelösunds Järnvägsmuseum

Utbud

Prisinformation

Priser anges vid respektive arrangemang

Res med kollektivtrafiken

Oxelösunds Centrum. Gå via torget mot gästhamnen för att komma till Lokstall och järnvägsstation,

Fakta

För all trafik reserverar sig FSVJ mot ändrade tider, justerad fordonssammansättning i tåget samt för inställd trafik ända fram till resedagen.

Vägbeskrivning

För besök i lokstallsmuseet parkerar du på den stora centrumparkeringen och går till lokstallet på Lokstallsvägen 1.

För att resa med tågen parkerar du på stora centrumparkeringen och går till Torgatan 4, Oxelösunds fd. Järnvägsstation.

Faciliteter

Kiosk
Kreditkort accepteras
Kaffe/Te

Hitta hit