Brannäs våtmark

Oxelösund

Brannäs våtmark ligger på en halvö i Örsbaken, mellan Oxelösund och Nyköping. Våtmarken anlades 1993 på ett område av låglänt skog och gammal åkermark och är den första fullskaleanläggningen i sitt slag i Skandinavien. Den tjänar idag som ett tredje reningssteg i avloppsvattenreningen. Vad ingen kunde ana när våtmarken anlades är det rika fågelliv och stora naturvärde som våtmarken skulle komma att ge tillbaka.

För att ge allmänheten möjlighet att enkelt kunna ta del av denna biologiska mångfald, som våtmarken erbjuder, finns en cirka två kilometer lång vandringsled, som tar vandraren ända fram till våtmarkens utlopp i Östersjön. Utmed leden finns informationsskyltar, som berättar om natur och kultur i området. Det har även iordningsställts ett antal utkiks- och rastplatser utmed vandringsleden.

Kontaktinformation

Oxelösunds turistinformation
Järntorget 7-9
61330 OXELÖSUND
Telefon: 0155-38350

E-post: turism@oxelosund.se
Hemsida: www.visitoxelosund.se