Femöre naturreservat

Oxelösund

Femöre naturreservat har länge varit ett populärt utflyktsmål med sin dramatiska natur och närhet till havet. I reservatet finns flera markerade strövstigar som du kan följa. Sörmlandsleden som går genom området leder dig bl a ut till och runt Femörehuvud. Här finns skyltar uppsatta vid de synliga delarna av Femörefortet. Föreningen Femörefortet erbjuder också guidade turer i fortets spännande gångar.

Sommartid inbjuder de fina klippstränderna på Västra Femöre och Femörehuvud till bad. Vill du bo över i området kan logi erbjudas i fyrvaktarbostaden eller intilliggande hus. Samma klippor kanske lockar till fiske under andra tider på året. Reservatet utgör den sydliga utposten i Sörmlands fina skärgård som är kanotisternas paradis. Nära Femörekanalen finns möjlighet att hyra kanot och även följa med på en guidad tur. Från fyrplatsen har du en strålande utsikt över mer öppna vatten. Härifrån kan du bland annat se Hävringe fyrplats i sydost.

När magen börjar kurra finns det många inbjudande ställen där du kan avnjuta din medhavda matsäck. Vill du göra upp en eld och grilla så finns det iordningställda grillplatser som väntar dig, ingen mat smakar ju bättre än den man själv burit med sig. Vid fiskehamnen finns stugor att hyra och även en trevlig restaurang med sjöutsikt där du kan äta och smälta intrycken från dagen. Vid gamla barnkolonin finns ett café. Från handikapp P-platsen vid Södra Femöre leder en grusad stig ner till den vackert belägna grillplatsen vid strandstugan med fina vyer ut över havet. Här finns även en tillgänglighetsanpassad toalett. 

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Reservatsfakta

Femöre naturreservat avsattes 2006 för att skydda ett värdefullt frilufts- och barrskogsområde med dess djur- och växtliv. Reservatet är 235 hektar varav  22 ha på Femörehuvud ingår i  Natura 2000. Området ligger nära tätorten och är ett värdefullt strövområde som besöks regelbundet av ett stort antal människor.

Femöre klassas som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Större delen av området klassas som mycket högt värde för naturvården och friluftslivet enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1991. Skogsvårdsstyrelsen bekräftade genom sin nyckelbiotopsinventering 1994 de höga naturvärdena i området.

Reservatet ägs och förvaltas av Oxelösunds kommun. 

Vägbeskrivning

Med bil väg 53 mot Oxelösund. Sväng höger in på Femörevägen i riktning mot Femöre. Parkering finns vid korsningen Fiskehamnsvägen/Alskärsvägen, Fiskehamnen, Femörefortet samt längst ut på Alskärsvägen.

Faciliteter

  • Friluftsbad/Utomhusbassäng
  • Skogsmark
  • Fritidsfiske
  • Hundbad
  • Husdjur välkomna
  • WC/Toalett
  • Vandringsled
  • Bussparkering

Hitta hit