Loggan för Oxelösunds kommun

Våtmarksstråket vid Frösängs gärde

På Frösängs gärde vid Oxelöskolan ligger ett våtmarksstråk som är öppet för alla att besöka.

Våtmarksstråket har anlagts i utkanten av Oxelösunds centrum och har en promenadsträcka med bänkar längs med stråket. Etapp ett är klar och nyligen avslutades markarbetet för etapp två, det som saknas nu är lite mer växtlighet.

  • Våtmarksområden är bra för den biologiska mångfalden
  • Närheten till Oxelöskolan gör att området enkelt kan inkluderas i den pedagiska verksamheten
  • Området hjälper till att ta hand om stora mängder vatten som ett komplement till dagbrunnar
  • Rekreationsområde för alla
Våtmarksstråk.